MEV, MİAD, MAFED, MASTOB, Ankara Malatyalılar Derneği, Ankara Mimarlar Odası yakında kapınızı çalacağız!

MALATYA İNİSİYATİF GRUBU olarak yaşadığımız acı depremin ardından Malatyalı veya Malatya’ya gönül vermiş şehir/ulaşım plancılar, mimar, mühendis, idareci ve ekonomistler olarak Malatya’nın yeniden kalkınması için inisiyatif göstererek bir dizi çalışmalar yapmak üzere biraraya geldik.

Continue Reading