AGROPARK (Tarım Teknoloji Parkı)

Sivil toplum kuruluşları’nın, kamu kuruluşları ile ortaklaşa yaptığı çalışmalarda kamu yöneticilerinin değişmesi; önceden yapılan çalışmaların gözardı edilmesine neden olmalı mı?

30 Mayıs 2008 tarihinde ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği‘ni temsilen Malatya’da gerçekleştirmiş olduğum ziyaretlerde o zamanın Malatya Valisi Sayın Halil İbrahim Daşöz, Tarım İl Müdürü Sayın Ahmet Güldal ve ertesi gün Ankara’da o zamanın İl Özel İdare Genel Sekreteri Vali Yrd. Sayın Ali Kazgan ile görüşmelerde bulundum. Bu görüşmelerde dernek olarak üzerinde çalıştığımız bir projemiz olduğunu ve bununla birlikte bir tanıtım organizasyonu düzenlemek istediğimizi kendilerine aktardım. Projemiz AGROPARK yani Tarım Teknoloji Parkı, organizasyonumuz ise “Malatya Tanıtım Günleri” idi.

Proje ve organizasyonumuz hakkında kısa bilgiler sunduğum ziyaretlerimin ardından 24 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da Malatya Valisi başta olmak üzere Malatya Milletvekilleri, Malatya Tarım İl Müdürü ve üst düzey bazı bürokratların katıldığı bir tanıtım toplantısı düzenledik. Bu toplantıda “AGROPARK” ve “Malatya Tanıtım Günleri” hakkında işin uzmanları tarafından sunumlar yapıldı ve katılımcılara proje ve organizasyon ile ilgili dosyalar takdim edildi.

İlk olarak “Malatya Tanıtım Günleri” etkinliği ile çalışmalarımıza başladık. Bu sebeple 18 Temmuz 2008 tarihinde Malatya’da bir protokol imzaladık. Dönemin Malatya Valisi’nin, Belediye Başkanı’nın, Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı’nın, Malatyalı İşadamları Derneği Genel Sekreteri’nin imzaladığı ve ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği’ni temsilen benim imzaladığım protokol ile resmen organizasyon sürecini başlatmış olduk. Ertesi gün 19 Temmuz 2008 tarihinde TV Malatya’da Orhan Çekin’in hazırlayıp, sunmuş olduğu “Pazar Sohpetleri” programına katılarak Malatya halkını çalışmalar hakında bilgilendirmeye çalıştık.

Takip eden süreçte Ağustos 2008′de İstanbul Eminönü’nde düzenlenen Malatya şenliklerinde Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı Sayın Şaban Taçyıldız ile yaptığım görüşme ile MEV yönetimini , 11 Eylül 2008 ‘de İstanbul’da MİAD geleneksel iftar yemeğinde yaptığım konuşma ile işadamlarımızı süreç hakkında ve yapılanlar hakkında bilgilendirmeye çalıştım. 27 Kasım 2008 ‘de Emekli Müsteşar Sayın Galip Demirel’in de katılımıyla Ankara’da Malatya Valisi ile öğlen yemeğinde biraraya geldik. Bu toplantıda 5-8 Mart 2009 tarihleri arasında Malatya ilini tanıtmak amacıyla Ankara AKM’nin derneğimize tahsis edilmiş olduğunu belirttik ve çalışmalarımıza hız katılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardık.

Ancak geçen süreçte İstanbul’da ki işadamalarından etkinliğe katkılarının olması konusunda yeterli desteği göremememiz, yerel seçimlerde Malatya ili ve ilçelerinde belediye başkanlarının değişmesinin muhtemel olması, yine aynı şekilde MTSO’da da seçim olması sebepleriyle; Malatya Valiliği’nin, Malatya Belediye Başkanı’nın ve Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı’nın da görüşleri doğrultusunda etkinliğin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Bundan sonraki süreçte AGROPARK yani tarım teknoloji parkı konusunda ki çalışmalarımıza hız vermeye çalıştık. 24 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıya ODTÜ Teknopark A.Ş yönetiminden yetkili kişilerin katılması ile Malatya Valisi, Malatya Tarım İl Müdürü başta olmak üzere tüm katılımcılar proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmuşlardı. İşin asıl sahibi olarak gördüğümüz İnönü Üniversitesi, projenin tanıtım toplantısını yaptığımız sürede rektörlük seçimleri ile meşgul olduğundan o tarihde projeyle ile ilgili olarak üniversite yönetimi ile bir görüşmemiz olmamıştı. Bu sebeple 17 Haziran 2009 tarihinde İnönü Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Cemil Çelik’e, AGROPARK projesini görüşmek üzere ziyarette bulunduk. Bu görüşmenin sonucunda maalesef fikirlerimizi Sayın Rektör’e kabul ettiremedik. Kendisi TEKNOPARK projesi ile uğraşmak istediğini, Malatya’nın buna ihtiyacı olduğunu belirtti. Hatta bize örnekler verdi:

“50.000 nüfuslu Tokat ilinde bile Teknopark var, Malatya’da neden olmasın?”, dedi.
Yapılacak olan Teknopark’ın üniversitenin karşı tarafına kurulacağını, bu sayede Malatya halkının yoldan gelip geçerken, Teknoparkımız var diyerek gururlanabileceğinden bahsetti.

Bende yapmış olduğumuz araştırmalardan bahsettim. O gün için Türkiye’de 31 tane Teknopark olduğunu ve bunlardan sadece 18 tanesinin aktif bir şekilde çalıştığını geri kalan 13 tanesinin sadece binadan ibaret olduğunu belirttim.

Malatya’nın ne yazık ki teknolojik açıdan Ar-Ge çalışmalarının yapılabilceği bir cazibe merkezi statüsünde olmadığını vurguladım. Hatta Malatya ile gönül bağı olan; çalışmalarını hali hazırda bulunan Teknoparklarda ki şirketlerde yürüten; işadamlarımızla yaptığımız görüşmelerden bahsettim. Bu işadamlarımız her ne kadar Malatya ‘ya gönül vermiş olsalarda Ar-Ge merkezlerini, Malatya’da açılacak bir teknopark’da, kurmalarının mümkün olmadığını söylediklerini ilettim. İleride vergi yasalarının değişebileceğinden bu sebeple şirketlerin teknopark bünyesinde yer almak istemeyebileceklerinden bahsettim. Bugün görüyoruz ki; değişen vergi yasaları sayesinde belli kapasitedeki şirketlere bazı vergi teşvikleri getirilerek Ar-Ge çalışmalarını teknopark bünyesinde olmadan da yapabilmelerinin önü açılmıştır. Dolayısıyla şimdiki duruma baktığımızda temeli sanayi-üniversite işbirliğine dayanan Teknoparklar; büyük şirketler yerine yeni kurulan küçük şirketlerin içinde bulunmak istedikleri merkezler haline gelmiştir(Yeni kurulan şirketler “kuluçka’ya” alınarak belli teşviklerle büyümeleri sağlanmaktadır, bu sebeple küçük şirketler için teknoparklar avantajlıdır).

Öte yandan Agropark’a baktğımızda, öne çıkan bazı özellikleri sayesinde kurulduğu yere oldukça katkı sağlayabilecek bir proje olduğu rahatlıkla görülmektedir:

*Tarımda üretici-tedarikçi-tüccar-sanayici ve araştırmacı arasında iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, sürdürülebilir işbirliği ağları kurmak; hedeflenmiştir. Bu sayede çiftçi; toprağında ne üretmesi gerektiğini, nasıl üretmesi gerektiğini, ne zaman, ne’leri yapması gerektiğini yapılan seminerlerle öğrenebilecek ve bilinçli bir şekilde üretim yapmak için uğraşacaktır. Böylece, tarım ülkesi olan ülkemizde tarım’ın temel parçası olan çiftçi’yi eğiterek ülkemizin gelişmişlik düzeyini daha üst seviyelere çıkarmak içten bile değildi.

*Türkiye’de ilk, dünya’da sayılı olan bir proje Malatya’da başlamış olacaktı.

*Yapılacak AGROPARK projesi geniş uygulama alanlarına ve iklim, toprak çeşitliliğine ihtiyaç duyacağından çevre illerde bazı enstitülerin kurulmasına olanak sağlayacaktı. Bu da projenin bir bölgesel kalkınma projesi olabileceğinin büyük bir göstergesiydi.

* Çevre illerde kurulacak enstitüler sayesinde bölgede istihdam sağlanmasına ciddi bir katkı sağlayacak olması; Malatya’nın göç problemine de bir çözüm olma niteliği taşıyacaktı.

* AGROPARK sayesinde dünya çapında bir çok prestijli firma bölgeye yatırım yapmak üzere gelecekti. Bunun neticesinde ODTÜ, Boğaziçi Üniv., Hacettepe Üniv. gibi prestijli üniversitelerden mezun olmuş Malatyalı öğrenciler memleketlerine gelip çalışma imkanı bulabileceklerdi. Bu da yine bölgenin kültür seviyesinde olumlu değişikliklerin oluşmasına sebep olacaktı.

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği yönetim kurulu başkanı iken yürütmekte olduğum bu çalışmalarda, dernek olarak oldukça emek sarfettiğimizi düşünüyorum. Bunların hayata geçirilememiş olması başta ben olmak üzere benimle birlikte hareket eden bir çok kişiyi oldukça üzmüştür.

Kasım 2009 tarihinde Malatya’yı ziyarettim sırasında görevine başlayalı henüz dört ay olmuş olan Malatya Valisi Sayın Ulvi Saran’ı makamında ziyaret etmiştim. Bu ziyaret sırasında AGROPARK projesinden bahsettim, yapılırsa Malatya’ya ve ülkeye katkılarının olacağından bahsettim. Ancak işin üstlenicisi konumunda olan İnönü Üniversitesi’nin Teknopark projesini hayata geçirmek istediğini söyledim. Vali bey konuyla ilgili bilgi almak üzere, benim de daha önceden konuyla ilgili görüştüğüm, Tarım Bakanlığı Müsteşar Yrd. (Malatyalı) Sayın Ramazan Kadak’ı aradı ve konu hakkında bilgi aldı. Vali bey, o an AGROPARK projesinin yapılabilir bir proje olduğundan bahsetti. Ancak daha sonrasında Sayın Vali ile ciddi anlamda görüşme fırsatımız olmadı. Sayın Rektör’ün projeye sıcak bakmaması sebebiyle konu kendiliğinden kapanmış oldu.

Mart 2010 tarihinde Malatya Valiliğine, Malatya Belediye Başkanlığına, Ankara’da Malatya Tanıtım Günleri etkinliği’nin gerçekleştirilmesiyle ilgili, daha önceden dönemin Malatya Valisi ve Belediye Başkanı ile yaptığımız protokolün örneğini posta yoluyla gönderdim. Böyle bir etkinliğin Malatya’nın tanıtımına katkısı olacağını ve bu yüzden yapılması gerektiğini vurguladım.

Ne “AGROPARK” projesi ile ilgili ne de “Malatya Tanıtım Günleri” etkinliği ile ilgili Malatya ili kamu ve belediye yönetiminden bir geri dönüş alamadım. Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Malatya Günleri fuar organizasyonu gerçekleştirildi. ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği hiçbir şekilde bu tanıtım organizasyonun içerisinde yer almamıştır, buna rağmen Malatya’nın tanıtımının yapılmış olması beni oldukça mutlu etmiştir. 7 Mart 2011 tarihli gazeteden okuduğum kadarıyla AGROPARK yani Tarım Teknoloji Parkı projesinin hayata geçirileceğini öğrendim.

Ne mutlu bana ve ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği üyelerine ki, memleketimiz yöneticilerine yaptığımız çalışmalar neticesinde ışık tutabiliyoruz. Ülkenin ve memleket’in gelişmesi için yapmış oldukları çalışmalarda onlara katkı sağlayabiliyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak tüzüğümüzde de yer aldığı üzere ürettiklerimizle ülkeye ve memlekete katma değer sağlamayı amaç ediniyoruz. Bu amacımız çerçevesinde çalıştığımızı ve sonuç aldığımızı düşünüyorum. Ancak ben dahil derneğimiz üyelerinin bu haberleri basından takip etmesi, süreç hakkında bilgilendirilmemesi, proje ve organizasyonlardan uzak tutulması anlam veremediğimiz, üzüldüğümüz olaylardır. Konuyla ilgili yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermelerini temenni ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Ali Çelik

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği

Kurucu Başkan- Danışma Kurulu Üyesi

Birinci ve ikinci dönem Yön. Kur. Bşk.

24 Haziran’da gerçekleşitirilen toplantı:

http://www.malatyahaber.com/haberler/templates/malatya-new.asp?articleid=17197&zoneid=1&y=31

18 Temmuz 2008′de fuar protokol’ünün imzalanması:

http://www.malatyahaber.com/haberler/templates/malatya-new.asp?articleid=17607&zoneid=1&y=31

19 haziran 2009 tarihinde Rektör Prof. Sayın Cemil Çelik’i ziyaretimizin ardından:

http://www.malatyahaber.com/haberler/templates/malatya-new.asp?articleid=24325&zoneid=4&y=

7 Mart 2011 tarihli gazetede ki “Tarım Teknoloji Parkı” kuruluyor haberi:

http://www.malatyahaber.com/haberler/templates/malatya-new.asp?articleid=38340&zoneid=1&y=

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği internet sitesi: http://odtulumd.wordpress.com/

Not: Yazının PDF biçimli haline AGROPARK hk. linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekler:

1- Malatya Tanıtım Günleri ile ilgili imzalanan protokol’e:

PROTOKOL linkinden ulaşabilirsiniz.

2-AGROPARK projemiz hakkında kısa açıklamaya:

AGROPARK Projesi linkinden ulaşabilirsiniz.

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir