Panel: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği olarak ÇALIK YEDAŞ ana sponsorluğunda yürüttüğümüz “Sektör İncelemeleri: Enerji ve Çevre” başlıklı çalışmaların dördüncü oturumunu: 21 Mart 2012, Çarşamba akşamı ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Tesislerinde ”Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” başlıklı panel ile gerçekleştirdik.

Panel öncesinde ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği Üyesi İpek Hazal Önen tarafından dernek hakkında bilgiler verildi ve panel ile ilgili kısa tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik: derneğin “Sektör İncelemeleri” başlıklı çalışmalarından ve yenilenebilir enerji çeşitlerinin kullanımı ile ilgili amaç ve beklentilerden bahsetti.

Panel ’in oturum başkanlığını Avrupa Doğa Koruma Merkezi(ECNC) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatyalı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yalınkılıç üstlendi. Panel ’de ilk olarak ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (GÜNAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan’a söz verildi. Dr. Turan, “Güneş Enerjisinin Türkiye’deki ve Dünya’daki Önemi ve GÜNAM” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Sayın Turan, güneş enerjisinin kullanımını artıracak teknolojik gelişmelerin beraberinde enerji ihtiyacımızı yalnızca güneş enerjisinden sağlayabileceğimiz günleri de getireceğini belirtti. Şu an Dünya’da ki en büyük güneş santralinin 200 megavatlık olduğunu ve bunun da Çin’de bulunduğunu dile getirdi. Güneş enerjisi kullanımında sanılanın aksine büyük alanlara ihtiyaç olmadığını gelişen teknoloji ile bu alanların daraltılabileceğini vurguladı.

Ardından ODTÜ Rüzgar Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi(RÜZGEM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Uzol, “Türkiye’de ki Rüzgâr Enerjisi ve ODTÜ RÜZGEM”  başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Dünya’da rüzgâr enerjisi kullanımında Çin’in birinci sırada yer aldığını, ardından Amerika Birleşik Devletlerinin geldiğini söyledi. Rüzgar türbinlerinin üretimi açısından dışa bağımlı olduğumuzu söyleyen Dr. Uzol, mevcut yenilenebilir enerji yasasının sadece imal etmeye yönelik olduğunu oysa tasarımında ön plana çıkması gerektiğinden bahsetti.

Daha sonra Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanı, Malatyalı, Orhan Mertoğlu, “Türkiye’de Jeotermal Enerji’nin Önemi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Sayın Mertoğlu, jeotermal enerji kaynağı ile ısınma ihtiyacını gideren konutların yoğun olduğu illerden bahsetti, özellikle İzmir Balçova’da jeotermal kaynaklı enerji kullanımının üst seviyede olduğunu belirtti. Son beş yıldır jeotermal enerjiye olan ilginin arttığından bahseden Sayın Mertoğlu, sektörün gelişebilmesi için yasal olarak bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Programın ikinci yarısına başlarken METUTECH şirketi tarafından yürütülen ELEEN projesinin tanıtımı: Ortadoğu Teknopark AŞ’den Sayın Konuralp Pirinçci’ nin sunumuyla gerçekleştirildi.

Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yrd. Sayın Erdal Çalıkoğlu “Türkiye’de Enerji Verimliliği Politikaları ve Uygulamaları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Ülkemizde verimlilik konusunun henüz tam olarak anlaşılmadığına değinen Sayın Çalıkoğlu bu konuda çeşitli bakanlıklarla çalışma içerisinde olduklarından bahsetti. Ayrıca enerji verimliliğinin öneminden bahsederken tasarruf ettiğimiz enerji miktarının da bir enerji kaynağından üretilen enerji kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Son olarak Avrupa Doğa Koruma Merkezi (ECNC) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Yalınkılıç,” Yenilenebilir Enerji Çeşitlerinin Değerlendirilmesi ve Biyoenerji” başlıklı konuşmasıyla uygulama alanlarında yapılan bazı çalışmalardan bahsetti. Enerji kaynaklarının kullanımına baktığımızda gelişmiş teknoloji gereksinimi içinde olduğumuzu bunun için yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yalınkılıç, biyoenerji açısından da ülkemizin önemli bir potansiyeli olduğuna değindi. Bu enerji çeşidinin ülkemizde uygulama alanının diğer ülkelere kıyasla daha az olduğundan ancak geliştirildiği takdirde enerji ihtiyacımızın giderilmesinde önemli bir paya sahip olacağından bahsetti.

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği yönetici ve üyelerinin yanı sıra ODTÜ RÜZGEM ekibi, ODTÜ MD Enerji komisyonu üyeleri, mühendisler ve ilgili bölümlerdeki öğrenciler panelde yer aldılar.

Panelin sonunda dernek yöneticileri tarafından konuşmacılara “Sektör İncelemeleri: Enerji ve Çevre” başlıklı çalışmalara sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerini belirten birer plaket ve Malatya kayısı hediye paketi verildi.

Panel’in gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı ÇALIK-Yeşilırmak Dağıtım AŞ grubuna ve ÇALIK YEDAŞ Genel Müdürü Sayın Nurettin Türkoğluna teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca ELEEN projesi kapsamında çalışmalarımıza destek olan Ortadoğu Teknopark AŞ’ye teşekkür ediyoruz.

Fotoğraflar: Gaffar Avşar

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir