Panel: Ülkemizde ve Dünya’da Petrol ve Doğalgaz Arama-Üretim Potansiyeli

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği olarak ÇALIK YEDAŞ ana sponsorluğunda yürüttüğümüz “Sektör İncelemeleri: Enerji ve Çevre” başlıklı çalışmaların ikinci oturumunu: 8 Mart 2012, Perşembe akşamı ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Tesislerinde ”Ülkemizde ve Dünya’da Petrol ve Doğalgaz Arama-Üretim Potansiyeli” başlıklı panel ile gerçekleştirdik.

Panel öncesinde ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güneş tarafından dernek hakkında bilgiler verildi ve panel ile ilgili kısa tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik: derneğin “Sektör İncelemeleri” başlıklı çalışmalarından ve ilk oturumda enerji kaynaklarının kullanımı hakkında edinilen bilgilerden bahsederek amaç ve beklentileri belirtti.

Panel ’in oturum başkanlığını ODTÜ Petrol Mühendisliği 1987 mezunu, MAPEK AŞ Genel Müdürü, Malatyalı Sayın Bülent Şahhüseyinoğlu üstlendi. Panel’de ilk olarak TPAO Arama Daire Başkanı Sayın Ömer Şahintürk’e söz verildi. Sayın Şahintürk, “TPAO’nun son dönem faaliyetleri ve denizlerdeki stratejileri” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.  Özellikle Akdenizde yapılacak sondaj çalışmalarına değinen Sayın Şahintürk bu amaçla yeni bir sismik gemi alınacağından bahsetti. Ardından Petrol Platformu Derneği, PETFORM, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Duran, “Dünya Enerji Görünümü Işığında Türkiye Arama ve Üretim Sektörü”  başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Petrol şirketlerinin ihtiyacı olan yasal düzenlemelerden bahseden Sayın Duran, mevcut petrol yasasının değiştirilmesi gerektiğinden bahsetti. Programın ikinci yarısında MERTY Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ongun Yoldemir, “Türkiye’de petrol ve doğalgaz arama sektörü, analiz ve çözümler” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Özellikle yerli petrol şirketlerinin yaşadığı zorluklardan bahseden Sayın Yoldemir, petrol yasasının değişmesi, petrol şirketlerine bazı teşvik ve kolaylıkların getirilmesi gerekliliğinden bahsetti. Son olarak Sayın Bülent Şahhüseyinoğlu, “Sondaj Makine ve Ekipmanlarının, Ülkemizde ve Dünya’da Üretim ve Tedarik Olanakları” başlıklı konuşması ile sondaj malzemelerinin neden ithal edilmek zorunda olunduğuna değindi.

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği yönetici ve üyelerinin yanı sıra TPAO mühendisleri, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği öğrencileri de panelde yer aldılar.

Panelin sonunda dernek yöneticileri tarafından konuşmacılara “Sektör İncelemeleri: Enerji ve Çevre” başlıklı çalışmalara sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerini belirten birer plaket ve Malatya kayısı hediye paketi verildi.

Panel’in gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı ÇALIK-Yeşilırmak Dağıtım AŞ grubuna ve ÇALIK YEDAŞ Genel Müdürü Sayın Nurettin Türkoğluna teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca ELLEN projesi kapsamında çalışmalarımıza destek olan Ortadoğu Teknopark AŞ’ye teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir